Blended leren in de kinderopvangsector

Samen met VVSG, Mentes, Felies, Ferm, I-mens en Vlaams Welzijnsverbond bouwden we aan een nieuw leerplatform voor de kinderopvangsector. Blink staat voor blended leren en inspireren in de kinderopvang. Op het platform vind je interactieve modules rond pedagogische thema’s zoals vrij spel, reflecteren, bewegen …

Flowsnap was verantwoordelijk voor de uitwerking van 25 modules. Daarvan bouwden we de meeste van nul en enkele herwerkten we om een betere didactische insteek te geven. We gaan verder dan enkel contentcreatie.

De absolute meerwaarde is dat Frouke doorheen het proces ook dingen in vraag stelt, je uitdaagt en actief mee nadenkt over de beste oplossing voor jouw gebruikers en jouw platform.

Zo ziet een module eruit

Theoretisch deel - Duik in het thema

De kinderbegeleider wordt volledig ondergedompeld in het thema en dit op een laagdrempelige manier. Vertrekken doen we vanuit de vraag: ‘Wat zijn de grootste uitdagingen rond dit thema voor de kinderbegeleider?’ Om deze vraag te beantwoorden, werkten we samen met heel wat inhoudelijk experten en mentoren die nauw in contact staan met kinderbegeleiders en vaak op de werkvloer komen.

Door linken te leggen met de praktijk verliezen we de context niet uit het oog. Zo werken we met herkenbare voorbeelden en bieden we inspiratie aan, die kinderbegeleiders makkelijk meenemen naar de werkvloer.

De rode draad doorheen elke module is een reeks korte video’s. Enerzijds inhoudelijke experten die de kinderbegeleiders meenemen in het onderwerp. Anderzijds beelden van op de werkvloer om de theorie te illustreren. Tussendoor bieden we interactieve oefeningen aan waarbij de kinderbegeleider nagaat of ze alles goed begrepen heeft. En op het einde vatten we alles nog eens samen op een leuke poster.

Praktisch deel - Aan de slag

Kinderbegeleiders krijgen 3 à 4 oefeningen die ze uitvoeren in de praktijk, met als doel:

  • Uitgedaagd worden om iets nieuw te proberen.
  • Je groeipunten ontdekken.
  • Hen begeleiden om hun groeipunten om te zetten in actiepunten.
  • Reflecteren over hun eigen praktijk.


Aan de hand van 
vragen dienen kinderbegeleiders reflecties, foto’s of video’s in die ze uploaden in het platform. Deze worden samen met een mentor, verantwoordelijke of pedagogisch coach besproken.

Van bij de start merk je dat Frouke weet waarover ze spreekt en gepassioneerd is door haar vak. Door haar overzichtelijke manier van werken, de vragen die ze stelt en haar unieke ideeën slaagt ze er als geen ander in om je inhouden om te zetten in boeiende leerervaringen met een duidelijk verhaal en originele insteek op maat van je doelgroep.

Uitdagingen en aanpak

Uiteenlopend taalniveau bij de doelgroep

Blink is een instrument voor de sector van de kinderopvang in heel Vlaanderen. De groep van kinderbegeleiders is een zeer diverse groep. Het gebruik van toegankelijk taalgebruik stond dan ook voorop in de modules.

Dankzij de expertise van Frouke, die 7 jaar lesgaf aan laaggeletterde volwassenen, besteedden we extra aandacht aan klare taal en actief taalgebruik. Onze modules werden positief onthaald op vlak van begrijpbaarheid. Missie geslaagd!

Digitale vaardigheden van de kinderbegeleider

Net zoals het taalniveau is ook het niveau van digitale vaardigheden sterk uiteenlopend. Niet iedere kinderbegeleider beschikt over de nodige digitale vaardigheden. Ook voor deze kinderbegeleiders, moet Blink een aangename een gebruiksvriendelijke ervaring zijn. Om hen hierin extra te ondersteunen, ontwikkelde Flowsnap een extra module waarin de digitale vaardigheden uitgelegd en ingeoefend worden. Samen met mentoren brachten we de digitale moeilijkheden in kaart.

We gingen aan de slag met how-to video’s waarbij we gebruikmaakten van screenshots. Wanneer er in een module een opdracht aan bod komt, haalt een kinderbegeleider met één klik op de knop de how-to video tevoorschijn. Die loodst hen stap voor stap door de opdracht.

Keuze van de tools

VVSG koos voor het LMS Totara en dit stond al grotendeels op punt. Wij dachten mee na over de technische vormgeving op niveau van de modules. We dragen gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel en mikten op een een vlotte ervaring voor de eindgebruiker. Door de grote aanpasbaarheid van Totara én onze creativiteit en out of the box denken, kwamen we vaak tot eenvoudige en gemakkelijk te integreren oplossingen.

De modules bouwden we met een combinatie van Canva en H5P.

  • De huisstijl van Blink lag vast en de slides werden gelay-out in Canva. Bij Flowsnap dragen we grafisch design hoog in het vaandel en met de nodige finesse zorgden we ervoor dat de modules een plezier zijn voor het oog.
  • Nadien laadden we de modules op in H5P en voegden we extra interactieve elementen toe: multiplechoicevragen, sleepoefeningen, interactieve video’s … Door onze inventieve aanpak omzeilden we ook hier de beperkingen van de tool, en haalden we er het maximum uit.

Frouke gaat verder dan de doorsnee learning experience designer. Alles moet tot in de puntjes kloppen. En dit zonder de timing uit het oog te verliezen en met een zeer mooie grafische en technische uitwerking.

Feedback waar we blij van worden

Intussen werden onze modules al getest en goedgekeurd door verschillende pedagisch coaches, mentoren én kinderbegeleiders. Een greep uit hun feedback:

Deel deze post

Blijf je graag op de hoogte?

Ontvang maandelijks een portie inspiratie in je mailbox.

Let's get learning!

Op zoek naar degelijke learning experiences die je medewerkers helpen om hun performance te ondersteunen? Ik denk mee met jou én je doelgroep. Boek een gesprek in en ik leg je met plezier mijn werkwijze uit.